chrisfox - 3.03.2010 10:45:04

Otrzymałem i wklejam.

Powiat Milicki rozpoczął właśnie realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa ścieżki rowerowej w Dolinie Baryczy trasą dawnej kolejki wąskotorowej wraz z małą architekturą turystyczną”, który, jak sama nazwa wskazuje, polegać będzie m.in. na budowie ścieżki rowerowej trasą kolejki wąskotorowej oraz utworzeniu miejsc ekspozycji taboru wąskotorowego. W ramach planowanej ekspozycji, planowana jest renowacja i umieszczenie wąskotorowych lokomotyw parowych, wagonów osobowych oraz towarowych. W związku z tym zwracam się do Pana z zapytaniem czy wie Pan do kogo można by się zwrócić o możliwość ewentualnego przekazania, odsprzedania lub udostępnienia nam elementów taboru wąskotorowego na cele realizacji projektu, który być może obecnie nie ma większej wartości ze względu na stan techniczny. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej i zaplanowano również koszty gruntownej restauracji eksponatów, dzięki czemu zyskają one większą wartość estetyczną, a także trwałość, ażeby mogły być podziwiane przez wiele następnych pokoleń.

Może to jakaś szansa, żeby coś uratować?