Ilianne - 9.12.2010 05:05:11

Jak to już wielokrotnie było ogłaszane - jesteśmy w trakcie prac nad publikacją materiałów konferencyjnych.
Poniżej garść informacji:

Ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem nadesłania referatów do druku w ramach publikacji pokonferencyjnej jest 3 stycznia 2011 roku. Serdecznie zapraszamy do wcześniejszego nadsyłania referatów na adres publikacja (na) 8okshw (kropka) waw (kropka) pl, co przyspieszy prace nad ich publikacją. Wpływ referatu będzie potwierdzany w ciągu 48 godzin. W wypadku braku potwierdzenia, prosimy o powtórny kontakt.

Przyjmujemy wyłącznie pliki DOC. Pliki z rozszerzeniem RTF, DOCX, ODT i inne będą odsyłane celem konwersji przez autora. Pliki prosimy nazywać wedle wzoru:
Skrót nazwy Uczelni_Nazwisko_Imię_Panel.doc
np. UW_Kowalski_Jan_Średniowiecze.doc

Maksymalny rozmiar nadesłanego tekstu to 12 stron A4 plus bibliografia.

Wymagania techniczne:

  # czcionka Times New Roman
  # rozmiar 12
  # interlinia 1,5
  # przypisy dolne (tylko i wyłącznie!)
  # standardowe marginesy (2,5 cm)
  # tekst wyjustowany

Tekst prosimy rozpoczynać wedle poniższego wzoru:

    Imię Nazwisko
    Pełna nazwa Instytutu
    Pełna nazwa Uczelni

Przyjmujemy wyłącznie teksty stosujące w przypisach polskie zwroty, tzn. Tamże, Tenże itd., a nie łacińskie. Dopuszczalne jest „passim” jako nie posiadające polskiego odpowiednika. Prosimy też o unikanie stosowania „dz. cyt.”, gdyż dużo przejrzystsze jest umieszczenie w przypisie skróconego tytułu książki
np. C. Browning, Zwykli ludzie, s. 24.