chrisfox - 2.11.2011 12:53:58

Rozpoczynamy w niniejszym dziale projekt, którego zadaniem jest inwentaryzacja wartościowych obiektów. Chcielibyśmy gromadzić tu informacje o tym wszystkim, co przetrwało - mimo wojen, odbudowy i dynamicznego rozwoju miasta. Nie zajmujemy się tu jedynie obiektami wpisanymi do oficjalnego rejestru zabytków - chcemy zebrać jak najwięcej danych, mogących pomóc w ratowaniu naszego dziedzictwa. Poszukujemy wszelkich informacji - od zdjęć, przez informacje o projektantach, budowie, właścicielach i dziejach budynków, do historii ludzi z nimi związanych, życiorysów czy wspomnień. Cenne będą też wszelkie informacje bibliograficzne, przydatne będzie wszystko, gdzie można na jakieś ślady opisywanych tu obiektów natrafić. Naturalnie, jeśli budynek został już wpisany do rejestru zabytków, taka informacja powinna się tu także znaleźć. Zachęcam do współpracy - także osoby na forum niezarejestrowane, ten dział będzie otwarty dla wszystkich.

Dział dotyczy Woli. Osobiście, pochodząc z Muranowa, czuję się z tą dzielnicą związany, posiadam też trochę zebranych wcześniej informacji, które tu się mogą przydać. Od czegoś trzeba zacząć, jeśli projekt będzie się rozwijał, rozszerzymy go na inne dzielnice.


Ważne uwagi techniczne:

- Dla każdego budynku, zakładany będzie odrębny wątek.
- Tytuł wątku, musi zawierać adres (np. Żelazna 64), bez żadnych dopisków - te, gdyby się pojawiły, będą usuwane, dla zachowania przejrzystości spisu.
- Wskazane jest, aby podawane informacje opatrzone były danymi umożliwiającymi dotarcie do źródła, z którego pochodzą.
- Niestety, skrypt forum nie umożliwia alfabetycznego sortowania wątków. Aby nie tworzyć nowego wpisu dla już opisywanego obiektu, polecam używać opcji "Szukaj". Wpisy z wątków dublujących już istniejące, będą przenoszone we właściwe miejsce.
- Wszelkie wpisy nie dotyczące tematyki działu, będą przenoszone lub usuwane.