chrisfox - 2.12.2011 21:40:23

Adres posesji 1930 - Przyokopowa 8/10/12.
Nr hip. Emf. kol. Czyste 56/384.
Właściciel (1930) - Władysław Witowski (Cała Warszawa).