VCS-3 - 14.06.2016 23:54:06

W związku z pozyskaniem przez Grochu7 skanów negatywów, które w czerwcu 1941 zapełnił zdjęciami w getcie niemiecki żołnierz Willi Georg, oto spis klatek w kolejności chronologicznej. (Słowo się rzekło...)

Notka z GFH o na temat samej eskapady Georga:

Willi Georg, a German army corporal and photographer, entered the Warsaw ghetto on June 26, 1941 and took four rolls of photographs on a number of main streets. A fifth roll was confiscated along with his camera, but the previous four remained undetected. He sent them to his mother in Muenster, Germany. In 1989, at the age of 80, Georg offered these photographs to the local Jewish community, who refused to accept them. In 1991, the matter came to the attention of Rafael Scharf of the International Janusz Korczak Association in London, and he took the photographs and made a special exhibition of them in London

Pozycja w spisie zawiera następujące pola:
Nr negatywu i ekspozycji na przykład n3e14 oznacza klatkę (ekspozycję) 14 na negatywie 3. Numer klatki spisany jest z perforacji negatywu dlatego na początku klisz są klatki o numerach 44 i 45 (częściowo) prześwietlane przy zakładaniu filmu.
ujęcie W tym miejscu wstawiona jest miniatura zdjęcia z zaznaczeniem na wycinku planu gdzie zostało zrobione i w jakim kierunku. Podkład z planu getto.pl (w negatywie, w celu lepszej widoczności zaznaczenia).
Linki Linki do instytucji udostępniających zdjęcie online: USHMM, GFH, YV. Warto obejrzeć wszystkie - na niektórych widać więcej szczegółów na innych kadr jest mniej obcięty.
Adres Adres lub opis miejsca.
Opis/dyskusja Linki do postów gdzie zdjęcie było opisane/dyskutowane/identyfikowane.
Street View Link do google Stereet View jeśli udaje się zbliżyć do miejsca wykonania fotografii na ok 30m lub mniej. Jeśli nie, można tu będzie docelowo wstawić zwykłe zdjęcie.
GPS Współrzędne GPS. Może na codzień niezbyt przydatne, ale za to (w odróżnieniu od różnych linków) ponadczasowe.
Uwagi Jeśli coś wymaga komentarza.

Za ostatnim kadrem każdej kliszy dodane są mapki z próbą odtworzenia trasy: 1, 2, 3.
Na końcu jest spis adresów.