Jeremy - 2.01.2017 11:58:13

Istniała przez 19 lat, od 1923 roku.
Pod asfaltem, na wysoko¶ci szpitala ¶w. Zofii (skrzyżowanie Nowolipia i Żelaznej), zostały oryginalne tory (1525 mm).
Co jaki¶ czas je widać, zdjęcia ze stycznia 2017:

http://oknonawarszawe.pl/blog/wp-content/uploads/2017/01/1web.jpg

http://oknonawarszawe.pl/blog/wp-content/uploads/2017/01/2web.jpg

http://oknonawarszawe.pl/blog/wp-content/uploads/2017/01/3web.jpg

Czy jest jeszcze jaki¶ inny ¶lad tej linii?