J23 - 27.03.2018 03:17:44

Dzięki uprzejmości Administratora kolejka grójecka doczekała się swojego działu. W zamierzeniu ma to być forum gromadzące w jednym miejscu różnego typu informacje na temat kolejki grójeckiej (i przyłączonej do niej w 1936r. kolejki wilanowskiej) od czasu jej powstania do chwili obecnej. Kolejka grójecka (obecnie pod nazwą kolejki piaseczyńskiej) jest jedyną kolejką wąskotorową w bezpośrednich okolicach Warszawy, która nadal funkcjonuje, choć w ograniczonym zakresie.

W wątku Przydatne linki można dodawać adresy stron poświęconych kolejce.

W wątku Ważniejsze daty podano skrócone kalendarium kolejki grójeckiej i wilanowskiej. Daty te mogą być pomocne np. przy weryfikacji opisów zdjęć. Pełniejsze kalendarium można znaleźć na stronie kolejki piaseczyńskiej lub w wikipedii oraz na stronach trasbus (zob. Przydatne linki).

Starsze wątki zostały przeniesione z działu Inne koleje.

Zdjęcia należy umieszczać w galerii Kolejka grójecka - historia
http://www.kolejkamarecka.pun.pl/gallery.php?cid=92

lub Kolejka grójecka - po reaktywacji
http://www.kolejkamarecka.pun.pl/gallery.php?cid=93

skąd można je pobierać do wątków. Przed wysłaniem zdjęcia należy sprawdzić, czy nie ma go już w galerii. W tytule powinno być podane miejsce i czas wykonania zdjęcia (ułatwia to przeglądanie galerii, której nie można porządkować chronologicznie), natomiast w opisie - dokładniejsze szczegóły, a w przypadku zdjęć pobranych z sieci - również link do strony źródłowej. W przypadku zdjęć wykorzystywanych na forum dobrze jest podać (w opisie lub komentarzu) link do odpowiedniego wątku.

Przed wysłaniem zdjęcia należy dokładnie sprawdzić wprowadzone informacje, ponieważ nie można ich potem zmienić. Ewentualne uwagi i sprostowania można umieszczać w komentarzach do zdjęć.