J23 - 27.03.2018 03:17:44

Dzięki uprzejmości Administratora kolejka grójecka doczekała się swojego działu. W zamierzeniu ma to być forum gromadzące w jednym miejscu informacje i zdjęcia dotyczące kolejki grójeckiej (i przyłączonej do niej w 1936r. kolejki wilanowskiej) od czasu jej powstania do chwili obecnej. Kolejka grójecka (obecnie pod nazwą kolejki piaseczyńskiej) jest jedyną kolejką wąskotorową w bezpośrednich okolicach Warszawy, która nadal funkcjonuje, choć w ograniczonym zakresie.

Wątek Przydatne linki zawiera adresy stron poświęconych kolejce.

W wątku Plan linii i ważniejsze daty pokazano plan linii z 1938r. i podano skrócone kalendarium kolejki grójeckiej i wilanowskiej. Daty te mogą być pomocne np. przy weryfikacji opisów zdjęć. Pełniejsze kalendarium można znaleźć na stronie kolejki piaseczyńskiej lub w wikipedii oraz na stronach trasbus (zob. Przydatne linki).

Starsze wątki zostały przeniesione z działu Inne koleje.

Zdjęcia gromadzone są w galerii Kolejka grójecka - historia
http://www.kolejkamarecka.pun.pl/gallery.php?cid=92

oraz Kolejka grójecka - po reaktywacji
http://www.kolejkamarecka.pun.pl/gallery.php?cid=93

skąd można je pobierać do wątków. Przed wysłaniem zdjęcia należy sprawdzić, czy nie ma go już w galerii. W tytule powinno być podane miejsce i czas wykonania zdjęcia (ułatwia to przeglądanie galerii, której nie można porządkować chronologicznie), natomiast w opisie - dokładniejsze szczegóły, a w przypadku zdjęć pobranych z sieci - również link do strony źródłowej. W przypadku zdjęć wykorzystywanych na forum dobrze jest podać (w opisie lub komentarzu) link do odpowiedniego wątku.

Przed wysłaniem zdjęcia należy dokładnie sprawdzić wprowadzone informacje, ponieważ nie można ich potem zmienić. Ewentualne uwagi i sprostowania można umieszczać w komentarzach do zdjęć.

Osoby nie zarejestrowane na forum mogą publikować zdjęcia, korzystając z naszej strony na facebooku:

https://www.facebook.com/kolejka.grojecka/

Jeżeli przesłanego tam zdjęcia jeszcze nie ma w naszej galerii, zostanie ono w niej umieszczone wraz z linkiem do źródła.