J23 - 26.04.2018 21:06:07

Wątki tematyczne poświęcone są sprawom szczegółowym. Jeśli pojawiają się tam jakieś komentarze, to szybko giną wśród innych wpisów i trudno do nich dotrzeć. Potrzebne jest miejsce przeznaczone specjalnie na wymianę myśli, pomysłów, doświadczeń o charakterze ogólniejszym. Temu właśnie ma służyć niniejszy wątek.

Na początek kilka uwag (może czasem oczywistych) na temat aktualnego stanu kolejki grójeckiej:

*     *     *

Przegląd torów kolejki na południe od Tarczyna – wyniki rekonesansów przeprowadzonych w kwietniu 2018r. przedstawiono w wątkach tematycznych:
http://www.kolejkamarecka.pun.pl/viewtopic.php?id=2750
http://www.kolejkamarecka.pun.pl/viewtopic.php?id=2753
http://www.kolejkamarecka.pun.pl/viewtopic.php?id=2752

prowadzi do następujących wniosków:

1. Pomimo podejmowanych wcześniej (z sukcesem) prób udrożnienia torów na południe od Tarczyna, są one obecnie nieprzejezdne. Spowodowane jest to przede wszystkim przez zarośnięcie (miejscami bardzo silne) krzewami i zielskiem. W niektórych miejscach brakuje szyn i/lub podkładów. Zdarza się, że tor pokryty jest warstwą ziemi (na niektórych skrzyżowaniach z drogami gruntowymi, a także np. w miejscu stacji w Małej Wsi).

2. Stan nasypów i większości przepustów jest bardzo dobry. Stan mostów wygląda na dobry, choć oczywiście wymagają one sprawdzenia pod kątem nośności.

3. Największą wartością jest ciągłość linii kolejki grójeckiej. Podkłady i szyny można uzupełnić, tory i infrastrukturę wyremontować, krzaki i drzewa wyciąć nawet po latach, ale przeznaczenie jakiegoś, nawet niewielkiego  fragmentu torowiska na inne cele sprawiłoby, że przywrócenie funkcjonowania kolejki przestałoby być możliwe. Dlatego na pierwszym miejscu – jako zadanie pilne – należy postawić zachowanie ciągłości linii.


Wydaje się, że miłośnicy kolejki skupieni wokół Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej stracili nadzieję – być może na skutek realnej oceny sytuacji – na uruchomienie całej linii czy chociażby tylko odcinka do Grójca i skoncentrowali się na działaniach związanych z eksploatacją odcinka Piaseczno – Tarczyn. Skutek jest taki, że tor kolejki na południe od Tarczyna wygląda tak, jakby nie miał gospodarza (na konserwatora zabytków raczej nie ma co liczyć).

Doraźnym, stosunkowo tanim działaniem w kierunku utrzymania ciągłości linii byłoby wytyczenie na całej jej długości pieszego szlaku turystycznego, uzupełnionego szlakami dojściowymi, umożliwiającymi dotarcie do obiektów noclegowych (np. gospodarstwa agroturystyczne) oraz do punktów komunikacyjnych (przystanki autobusowe). Atutem linii kolejki są niepowtarzalne walory krajobrazowe oraz jej przebieg z dala od dużych dróg i osiedli. Poprowadzenie szlaku przez te tereny innymi drogami byłoby trudne ze względu na duże obszary ogrodzonych sadów – a tu jest atrakcyjna trasa o logicznym przebiegu, na której niezależnie od pory roku nie grozi np. utknięcie w mokradłach. To doskonałe miejsce do organizowania rajdów, plenerów fotograficznych itp. Warto byłoby zainteresować tym pomysłem np. PTTK i inne organizacje turystyczne.

Celem długofalowym powinno być przywrócenie funkcjonowania kolejki na całej długości. Prawdopodobnie nie da się tego osiągnąć bez pozyskania środków unijnych. Starając się o środki na ten cel, trzeba uwzględnić nie tylko koszt samego remontu torowiska, ale również koszt utrzymania jego przejezdności (dotychczasowe doświadczenia pokazały, jak szybko nieużywany tor traci przejezdność). Utrzymanie przejezdności wymaga systematycznego kursowania kolejki. W sezonie będą to przejazdy turystyczne o charakterze komercyjnym, ale poza sezonem trzeba przewidzieć w budżecie ruch kolejki, którego głównym celem będzie utrzymanie przejezdności. Mogą to być kursy samej lokomotywy spalinowej, choć można uwzględnić również przewóz towarów lub osób – nie w celu osiągnięcia zysku, lecz zmniejszenia kosztów utrzymania linii. Funkcjonowanie kolejki musi kosztować – dlatego nawet w przypadku otrzymania środków unijnych na remont, konieczne będzie pozyskanie sponsorów wspierających bieżącą eksploatację.