wolero - 18.09.2018 09:37:14

Od dłuższego czasu zgłębiam genealogię swojej rodziny. Większość dokumentów metrykalnych sporządzona jest po rosyjsku i zakończona formułą: „akt ten został obecnym przeczytany i przez nas tylko podpisany” Mam pytanie do biegłych w historii: czy odczytywany był po rosyjsku, czy po polsku? A pytanie wydaje mi się istotne, że obecni byli przeważnie niepiśmienni, a języka rosyjskiego nie znali ani w ząb.