chrisfox - 8.10.2008 14:27:49

(to powinien być poczytny wątek - z takim tytułem... ;))

W ogóle, mocno ciekawy temat. Bez żadnych podtekstów - po prostu ciekawy. Przygotowując się troszkę do niedzielnego spaceru, chcąc niechcąc kopię tu i ówdzie - i czasem na coś natrafię. Te sprawy były mi jako tako znane, niemniej artykuł, do którego link podaję poniżej, wydał mi się całkiem interesujący.

http://www.tgcp.pl/index.php?option=com … Itemid=139

część druga - http://tgcp.kei.pl/index.php?option=com … Itemid=139

Dla zachęty, pierwsza z brzegu ciekawostka:

Na Litwie, obowiązywał co najmniej od 1588 roku ustawowy zapis nadawania szlachectwa wszystkim neofitom. Było to jednak usankcjonowanie powszechnej praktyki stosowanej już od przełomu XV wieku. W trzecim statucie litewskim, w rozdziale noszącym tytuł „O główszczyznach i nawiązkach ludzi nieślacheckiego stanu” czytamy: „jeśliby Żyd który albo Żydówka do wiary chrześcijańskiej przystąpili, tedy każda osoba i potomstwo ich, za szlachcica poczytywani być mają”.

a tu jeszcze część trzecia: http://tgcp.pl/index.php?option=com_con … Itemid=139