chrisfox - 29.03.2009 12:28:05

Jeszcze stoi kilka autentycznych budynków. Dwa, może trzy (architektura tego trzeciego nie pozwala z daleka stwierdzić, co on za jeden). W ubiegłym roku zniszczono największy obiekt (prace wyburzeniowe widać nawet na ortofotomapie). Spieszmy się fotografować...

W wolnej chwili wrzucę jakieś obrazki.