Ogłoszenie

Aktualności - www.facebook.com/sopw.kolejka.marecka                                   Aktualności - www.facebook.com/sopw.kolejka.marecka                            

Apel – pomóżmy rodzinie Temlerów w poszukiwaniu pamiątek#1 25.04.2018 22:35:54

J23

Moderator

Zarejestrowany: 18.08.2013
Posty: 1295

Kolejka wilanowska: Konstancin

Trasa kolejki wilanowskiej w okolicy Konstancina przebiegała wzdłuż obecnej szosy 721 (ul. Piaseczyńska, przechodząca w ul. Pułaskiego). Dalej w stronę Jeziornej biegła ul. Torową i Kolejową. Po przebudowie torów na 1000mm wyprostowano odcinek bezpośrednio przed skrętem w stronę Warszawy.

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1541462598.jpg
(1958r., widoczny pociąg jadący w kierunku Warszawy)

Na odcinku między Jeziorną a Iwiczną były dwa odgałęzienia. Pierwsze (od strony wschodniej), które rozpoczynało się w miejscu o nazwie Rozjazd Oborski, prowadziło do uzdrowiska Konstancin i dalej (już jako linia towarowa) do cegielni Obory. Drugie, mające początek na stacji Chylice, było linią towarową prowadzącą do cegielni o tej samej nazwie.

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524680491.jpg
(Konstancin - fragment mapy WIG 1:100000 z 1932r.)

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1552011069.jpg
(Konstancin - fragment mapy z 1953r.)   https://www.facebook.com/22885181714975 … =3&theater

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524680177.jpg
(Konstancin - kopia planu z 1912r. uzupełnionego w 1917r.)

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524680326.jpg
(Konstancin - fragment mapy WIG 1:25000 z 1931r.)

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524680418.jpg
(Chylice - fragment mapy WIG 1:25000 z 1932r.)

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1541462077.jpg
(Rozjazd Oborski, 1971r., na stacji stoi pociąg w kierunku Warszawy)

Odgałęzienie do Konstancina zostało zlikwidowane w 1952r., natomiast cała linia kolejki wilanowskiej - w 1971r. Do dziś zachowały się niektóre budynki dworcowe (np. Wilanów, Klarysew, Skolimów), reszta to ślady, które można jeszcze – choć z trudem – rozpoznać w terenie (nasypy, przepusty, resztki jakichś konstrukcji itp.). Szukają ich miłośnicy historii i dzielą się swymi odkryciami na różnych forach, takich jak np. Klub Miłośników Historii Konstancina-Jeziorny:
http://www.konstancin.com/forum/read.php?23,175,page=2


Poniżej przedstawiam trochę zdjęć wykonanych 23 kwietnia 2018r., dotyczących stacji Konstancin oraz bocznicy do cegielni Chylice. Wśród nich zdjęcia znacznie starsze.

*     *     *

Nazwa „Rozjazd Oborski” jeszcze funkcjonuje, choć trudno tutaj doszukać się śladów rozjazdu widocznego na starych mapach. Był on w miejscu, które dziś zajmuje PGE:

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524680573.jpg

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524682983.jpg

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524683115.jpg
(Street View)

Dalej na południe widoczny jest dawny nasyp kolejki, którym dziś biegnie alejka spacerowa do Konstancina:

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524680631.jpg

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524680686.jpg

Zbliżamy się do mostu na Jeziorce, który znajduje się w miejscu dawnego mostu kolejowego:

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524680724.jpg

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524680751.jpg

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524680783.jpg

Przejazd przez most...

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1525483434.jpg
(1947r.)   http://www.konstancin24.eu/news.php?extend.807.2   https://www.facebook.com/WirtualneMuzeu … =3&theater
Zdjęcie to opisywane jest często jako wjazd do Konstancina. Niektóre szczegóły przemawiają jednak za tym, że jest to widok od strony zachodniej (co oznaczałoby, że pociąg wyjeżdża z Konstancina).

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524680805.jpg
(23.04.2018r.)   Widok od strony wschodniej.

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1544052999.jpg
(23.04.2018r.)   Widok od strony zachodniej.

Wjazd do Konstancina:

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1542999323.jpg
(lata 30-te)   https://www.facebook.com/22885181714975 … =3&theater   http://www.konstancin24.eu/news.php?extend.592.2

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524683311.jpg
(pocz. XXw.)

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524680828.jpg
(23.04.2018r.)

Stacja w Konstancinie, otwarta 1.05.1900r., położona była w miejscu, gdzie dziś mieści się Konstancińskie Centrum Hydroterapii EVA Park Life & Spa:

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524680857.jpg

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1522411128.jpg
(1905r.)   http://www.stalus.iq.pl/show.php/idc/8/ida/12

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1522411327.jpg
http://www.stalus.iq.pl/show.php/idc/8/ida/11

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1522340706.jpg
(pocz. XXw.)   http://forum.zm.org.pl/viewtopic.php?f=5&t=4000

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1522341410.jpg
(1916r.)   http://www.konstancin24.eu/news.php?extend.3648.2

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1522339374.jpg
(1925r.)   http://fotopolska.eu/311507,foto.html

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1522340496.jpg
(04.1926r.)   https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/82105 … 006cf1d9c/

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1522339481.jpg
(lata 20-te lub 30-te)   http://fotopolska.eu/173630,foto.html

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1534599288.jpg
(lata 30-te)   https://www.facebook.com/22885181714975 … =3&theater

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1522341549.jpg
(1936-39r.)

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1544040215.jpg
(1941r.)   http://www.konstancinjeziorna.pl/media/ … 5159c18f3e

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524680917.jpg
(23.04.2018r.)

Dalej tor biegł w kierunku cegielni Obory. W terenie widoczny jest charakterystyczny nasyp:

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524680990.jpg

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524681037.jpg

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524681066.jpg

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524681101.jpg

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524681129.jpg

Czasy kolejki przypominać ma dziwny pojazd, stojący w parku zdrojowym (szkoda, że nie lokomotywa):

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524681157.jpg


*     *     *

Drugie odgałęzienie kolejki wilanowskiej rozpoczynało się na dawnej stacji Chylice, która położona była koło skrzyżowania obecnej ul. Pułaskiego i ul. Śniadeckich. W miejscu toru biegnie alejka spacerowa w kierunku rzeki Jeziorki:

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524681195.jpg

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524681224.jpg

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524681252.jpg

Most jest nowy, choć dociekliwi tropiciele śladów odnaleźli resztki słupów dawnego mostu, którym przebiegał tor kolejki:

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524681282.jpg

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524681340.jpg

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524681373.jpg

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524682685.jpg
(25.09.2011r.)   http://www.konstancin.com/forum/read.php?23,175,page=2

Dalej alejka przechodzi w ul. Marka Grechuty:

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524681396.jpg

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524681429.jpg

Na skrzyżowaniu widać łuk – tędy tor skręcał w ul. Długą:

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524681486.jpg

Po skręcie w ul. Słowiczą docieramy w pobliże cegielni. Tu znajdowały się skromne domki, a po upaństwowieniu cegielni w czasach PRL postawiono długi parterowy dom wielorodzinny:

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524681548.jpg

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524681575.jpg

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524681599.jpg

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524681624.jpg

Cegielnia była czynna do końca lat 80-tych. Dziś jej teren jest zaniedbany, widać zwały jakichś betonowych elementów, ale prawie nie ma śmieci, co dobrze świadczy o okolicznych mieszkańcach. Tor kolejki docierał w rejon pieca z kominem:

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524681668.jpg

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524681697.jpg

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524681751.jpg

W zabytkowych wnętrzach miał powstać dom kultury. Na razie nic na to nie wskazuje:

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524682071.jpg
(2013r.)   http://www.blog.sabkon.com/2013/05/cegi … cinie.html

W okolicy – malownicze glinianki:

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524681777.jpg

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524681808.jpg

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1524681827.jpg

Ostatnio edytowany przez J23 (8.03.2019 03:13:03)

Offline

 

#2 12.05.2018 00:21:21

J23

Moderator

Zarejestrowany: 18.08.2013
Posty: 1295

Re: Kolejka wilanowska: Konstancin

Zdjęcie z 1902r. pokazujące most na Jeziorce:

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1525480705.jpg
https://www.facebook.com/okoliceKonstan … =3&theater

W tym czasie Jeziorka płynęła inaczej - w okolicy mostu miała zakole, co widać na poniższej mapie z lat 30-tych, na której zaznaczono przybliżony zasięg zdjęcia:

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1526075587.jpg

Obecnie starorzecze oddzielone jest od głównego nurtu nasypem, którym biegnie alejka spacerowa wzdłuż rzeki, a cały teren jest mocno zarośnięty.
Wygląda to mniej więcej tak (z prawej strony widać obecny most, na wprost za nasypem płynie Jeziorka):

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1526075746.jpg
(10.05.2018r.)

Offline

 

#3 16.07.2018 13:32:47

J23

Moderator

Zarejestrowany: 18.08.2013
Posty: 1295

Re: Kolejka wilanowska: Konstancin

Kolejne zdjęcie pokazujące przejazd przez most na Jeziorce w kierunku stacji w Konstancinie:

http://www.kolejkamarecka.pun.pl/_fora/kolejkamarecka/gallery/454_1531740296.jpg
(1944r.)   https://www.facebook.com/piasecznokawia … =3&theater

Offline

 

                                 Czasy takie, że na fb też trzeba trochę istnieć - zajrzyjcie do nas i tam. A tu jesteśmy już od dobrych dziesięciu lat :)                                

adres IP


Stopka forum

RSS
Powered by PunBB 1.2.23
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora